/  اخبار

کلمه "سرور" گاهی اوقات کمی گیج کننده است زیرا یک سرور می تواند سخت افزار کامپیوتر یا برنامه هایی را که روی آن سخت افزار اجرا می شوند ارجاع دهد. در اینجا ما در مورد سخت افزار واقعی صحبت می

پردازش موازی امروزه یکی از بهترین روش ها برای استفاده بهینه از منابع و انجام محاسبات پیچیده می باشد. رایانش سریع و محاسبات پیشرفته به هرگونه انجام محاسبات اتلاق می شود که برای هدف خود به بیش از یک کامپیوتر

لینوکس شناخته شده ترین و پرکاربردترین سیستم عامل منبع باز است. به عنوان یک سیستم عامل ، Linux نرم افزاری است که در زیر تمام نرم افزارهای دیگر رایانه قرار دارد ، درخواست هایی را از آن برنامه ها دریافت