Fluid Mechanics

Fluid Mechanics

جریانات در همه زمینه های طبیعی و فنی ما رخ می دهند و هر کسی زندگی خود را با چشمانی باز درک کرده و اهمیت آن را برای خود و همنوعان ارزیابی می کند زندگی بدون سیال با درکی که هم اکنون از محیط پیرامون خود داریم امکان پذیر نخواهد بود و کاملاٌ متفاوت و حتی ممکن است اصلاٌ وجود نداشته باشد بنابراین جریانات در زندگی حیاتی و ضروری هستند .

    • بازار هدف
    • CFD, Computational fluid dynamics, Fluid Mechanics, gpu, مکانیک سیالات

مکانیک سیالات ( Fluid Mechanics ) علم مربوط به مطالعه واکنش سیالات (مایعات ، گازها ، خون و پلاسما) و نیروهای وارده بر آن ها است. این شاخه ای از علم فیزیک کلاسیک با کاربردهایی مهم در مهندسی هیدرولیک و هوانوردی، شیمی، هواشناسی و جانورشناسی است و به بررسی رفتار سیالات در حالت های گوناگون می پردازد.

کاربردهای Fluid Mechanics

امروزه مکانیک سیالات (Fluid Mechanics) بر مبانی مکانیک سیالات و آیرودینامیک کاربردی هواپیماها استوار است و در تمامی حوضه های صنعتی و حتی غیر صنعتی کاربرد دارد مانند ساخت هواپیماها، کشتی ها و دستگاههای هیدرولیکی مثل جک ها و جرثقیل ها، آکوستیک هواپیمای حرکتی هوای شهری، آیرودینامیک توربین بادی، احداث سدها و کانالهای آبرسانی و شبکه های لوله کشی نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جریانات در همه زمینه های طبیعی و فنی ما رخ می دهند و هر کسی زندگی خود را با چشمانی باز درک کرده و اهمیت آن را برای خود و همنوعان ارزیابی می کند زندگی بدون سیال با درکی که هم اکنون از محیط پیرامون خود داریم امکان پذیر نخواهد بود و کاملاٌ متفاوت و حتی ممکن است اصلاٌ وجود نداشته باشد بنابراین جریانات در زندگی حیاتی و ضروری هستند.

 

 

Fluid Mechanics

 

 

انواع Fluid Mechanics

سه اصل اساسی مکانیک سیالات
  • Fluid Mechanics ایستا: مطالعه سیال در حال استراحت است.
  • Fluid Mechanics سینماتیک: مطالعه سیال در حال حرکت است.
  • Fluid Mechanics داینامیک: مطالعه تاثیر تمامی فشارها از جمله فشارهای خارجی بر سیال متحرک است.

 

شبیه سازی پیچیده آیرودینامیکی یک توربوفن هواپیما با استفاده از SIMULIA PowerFLOW

مشاهده ویدئو از طریق لینک بالا 👆

 

 

محاسبات دینامیک سیالات (Computational fluid dynamics) (CFD) به شاخه ای از علم مکانیک سیالات که با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی و داده های ساختار یافته برای تجزیه و تحلیل و حل مسائلی که شامل جریان سیالات است، گفته می شود. انجام محاسبات لازم برای شبیه سازی جریان آزاد سیال ها و تعامل آن ها (مایعات و گازها) با سطوح تعریف شده توسط شرایط مرزی توسط رایانه ها انجام می گردد.

با کمک ابر رایانه های پرسرعت می توان به راهکارهای بهتری دست پیدا کرد و بصورت معمول برای حل بزرگترین و پیچیده ترین مشکلات مورد نیاز است. تحقیقات متداول نرم افزاری را ارائه می دهد که دقت و سرعت سناریوهای شبیه سازی پیچیده مانند جریان های صوتی یا آشفتگی را بهبود می بخشد. اعتبارسنجی اولیه چنین نرم افزاری معمولاً با استفاده از دستگاه های آزمایشی مانند تونل های باد انجام می شود.

 

Fluid Mechanics

 

هم چنین میتوان از، تجزیه و تحلیل تجارب قبل برای مشکل خاص برای مقایسه استفاده کرد. اعتبارسنجی نهایی معمولاٌ با استفاده از آزمایشات در مقیاس کلی مانند آزمایشات پرواز انجام می شود و به طور سنتی، شبیه سازی CFD روی CPU ها انجام می شود. اخیراٌ شبیه سازی ها توسط GPU ها نیز انجام می شود که باعث می شود تا حد زیادی در زمان صرفه جویی شود.